TrueShield de Sitelock: què és i com funciona

TrueShield és un tallafoc d’aplicacions web [Web Application Firewall] (WAF, del nom en anglès) és a dir, un sistema que protegeix un lloc web dels atacs dels hackers.

Aprofitant les vulnerabilitats comunes, un hacker és capaç d’accedir a l’interior d’un lloc web, robar-ne els continguts, modificar-los, destruir-los o introduir-hi programari maliciós per a afavorir la difusió de virus i altres programes maliciosos. TrueShield pot no sols bloquejar tot el trànsit web capaç de danyar el nostre lloc, sinó també protegir el lloc mateix de possibles atacs. Calen pocs minuts per a activar la protecció del teu lloc web. Des del tauler de control [Dashboard] de SiteLock, mitjançant l’enllaç TrueShield, s’accedeix a l’auxiliar de configuració.

trueshield_eng_01

La configuració s’articula en tres passos:

Pas 1: És la fase de comprovació que el lloc web està realment actiu. Si no es visualitza cap error podem passar al pas següent.

Pas 2: És la fase en la qual la interfície verifica l’adreçament DNS del lloc web i indica quines modificacions cal aportar.

guida_trueshield_02

Com es pot veure en la imatge, per a activar TrueShield a www.hosting-demo.net és necessari modificar els registres DNS de hosting-demo.net d’aquesta manera:

  • Modificar el Registre A adreçat a 81.88.48.95 i fer-lo adreçar-se a 149.126.77.12 .
  • Crear un segon Registre A de hosting-demo.net adreçat a 185.11.125.152
  • Modificar l’adreçament del CNAME de www.hosting-demo.net de onlinux-it.setupdns.net a iqfcj.sitelockcdn.net

Els indicats són només paràmetres a tall d’exemple, en el cas d’allotjament Linux i d’un lloc present a Register.it. Els paràmetres que cal introduir realment per al DNS, diferents per a cada lloc, venen indicats per l’auxiliar de TrueShield en el moment de la configuració.

Read more