TrueShield de Sitelock: què és i com funciona

TrueShield és un tallafoc d’aplicacions web [Web Application Firewall] (WAF, del nom en anglès) és a dir, un sistema que protegeix un lloc web dels atacs dels hackers.

Aprofitant les vulnerabilitats comunes, un hacker és capaç d’accedir a l’interior d’un lloc web, robar-ne els continguts, modificar-los, destruir-los o introduir-hi programari maliciós per a afavorir la difusió de virus i altres programes maliciosos. TrueShield pot no sols bloquejar tot el trànsit web capaç de danyar el nostre lloc, sinó també protegir el lloc mateix de possibles atacs. Calen pocs minuts per a activar la protecció del teu lloc web. Des del tauler de control [Dashboard] de SiteLock, mitjançant l’enllaç TrueShield, s’accedeix a l’auxiliar de configuració.

trueshield_eng_01

La configuració s’articula en tres passos:

Pas 1: És la fase de comprovació que el lloc web està realment actiu. Si no es visualitza cap error podem passar al pas següent.

Pas 2: És la fase en la qual la interfície verifica l’adreçament DNS del lloc web i indica quines modificacions cal aportar.

guida_trueshield_02

Com es pot veure en la imatge, per a activar TrueShield a www.hosting-demo.net és necessari modificar els registres DNS de hosting-demo.net d’aquesta manera:

  • Modificar el Registre A adreçat a 81.88.48.95 i fer-lo adreçar-se a 149.126.77.12 .
  • Crear un segon Registre A de hosting-demo.net adreçat a 185.11.125.152
  • Modificar l’adreçament del CNAME de www.hosting-demo.net de onlinux-it.setupdns.net a iqfcj.sitelockcdn.net

Els indicats són només paràmetres a tall d’exemple, en el cas d’allotjament Linux i d’un lloc present a Register.it. Els paràmetres que cal introduir realment per al DNS, diferents per a cada lloc, venen indicats per l’auxiliar de TrueShield en el moment de la configuració.

TrueShield començarà aleshores a ser operatiu; tanmateix, serà necessari que les zones DNS així modificades es propaguin per tal d’aconseguir el 100 % del trànsit d’entrada sota el control de TrueShield: la propagació no trigarà més d’una hora. Si hosting-demo.net es troba al tauler de control de Register.it, és suficient amb accedir amb les credencials pròpies al tauler de control, i després fer clic al domini del lloc per al qual estem configurant TrueShield di SiteLock. Fent clic a Associació Domini i després a Configuració DNS s’accedeix a la interfície de Gestió DNS. Triem la Gestió Avançada  i fem clic a Afegeix Registre  , per a afegir-hi el segon Registre A.

guida_trueshield_05

A continuació modifiquem els registres com en la imatge següent:

guida_trueshield_06

Si no s’hi observa cap error, cal presentar així els tres registres DNS a Gestió Guiada 

guida_trueshield_07

Pas 3 : És pas opcional, per a aquells que vulguin introduir el segell Sitelock amb què certificar la seguretat del lloc web i comunicar a qui visita el lloc que aquest té una certificació que és sinònim de seguretat i fiabilitat. Per a introduir-lo al nostre lloc cal fer clic a Instal·la el segell de confiança de SiteLock [Install SiteLock Trust Seal] i es pot iniciar la configuració del logo que certifica la seguretat i la fiabilitat del nostre lloc. Apareixerà la pantalla:

guida_trueshield_03

Fent clic a Comença la instal·lació del segell de confiança [Begin Trust Seal Installation] es pot iniciar la configuració del nostre logo Segell de confiança [Trust Seal]. Un cop seleccionades les opcions que es volen, fem clic a Desa les opcions i el nostre logo estarà preparat per a afegir-s’hi al nostre lloc

guida_trueshield_04 (1)

Pas 4: És el relatiu a la informació de contacte: podem decidir si volem que aparegui o no la informació de contacte (adreça i número de telèfon) als visitants del nostre lloc.

A aquest punt ja hem dut a terme totes les operacions necessàries per a obtenir una configuració correcta de TrueShield: el nostre lloc s’enriqueix així amb una important forma de tutela i protecció, a resguard d’atacs de hackers i perills potencials.