Registre de marca – preguntes més freqüents

El registre és l’única manera que tenen els propietaris d’una marca de garantir-se’n el dret d’ús d’una forma plena i exclusiva.  Als països en què es presenta la sol·licitud de registre, la marca estarà totalment protegida i es podrà impedir que tercers malintencionats la utilitzin de forma abusiva. Registrar la teva marca vol dir fer-la única, a la vegada que n’augmentes el valor comercial dins del teu mercat de referència. Nominalia t’ofereix el servei de registre de marca en el territori espanyol i comunitari, i, a més, també podràs gaudir de serveis complementaris com auditories de marca, vigilància d’una marca o la cerca prèvia de marques existents similars que t’ajudarà a conèixer les possibilitats d’èxit del registre, abans de començar tot el procediment. I no oblidis, que només les marques registrades poden ser incloses a la Trademark Clearing House, l’única base de dades global de marques registrades autoritzada per l’ICANN, i que és el servei de protecció de la marca més important pel que fa al llançament dels nous dominis de primer nivell (Top Level Domains).

A continuació pots llegir les respostes a les preguntes més freqüents sobre el registre d’una marca:

Què se pot registrar com a marca?

Es poden registrar paraules o símbols gràfics que siguin nous i que tinguin un caràcter distintiu. No es poden registrar com a marca denominacions descriptives. Sí que es poden registrar com a marca la forma d’un producte, un so o un color.

Què són les classes dels productes i serveis?

Existeixen 45 classes i a cadascuna li correspon un grup de productes o serveis. Quan es diposita una marca, cal especificar els productes o serveis d’interés i saber a quina classe pertanyen per poder pagar les taxes corresponents i procedir al registre.

Quan dura el registre d’una marca?

La marca es concedeix per deu anys des de la data de la sol·licitud. Es pot renovar indefinidament per períodes successius de deu anys.

Estic protegit des del moment de presentació de la sol·licitud?

Sí, la marca està protegida des del moment en què es diposita la sol·licitud. Tanmateix, si finalment no es concedeix la marca, es considerarà com si mai hagués existit.

Qui pot presentar oposició contra la meva sol·licitud de marca?

Poden presentar demanada d’oposició els titulars de marques anteriors idèntiques o similars a la registrada o utilitzades per classes idèntiques o afins.

Quant temps passa abans que la marca sigui registrada?

A Espanya, la Llei de Marques estableix una termini màxim per a la resolució del procediment de registre marques. En concret, per a la concessió de marques i noms comercials el termini màxim de resolució és de 12 mesos si la sol·licitud no pateix cap suspens i no té oposicions. D’existir, el termini seria de 20 mesos.
No obstant, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, en general resol abans, en un termini de 3 o 4 mesos en moltes ocasions.

Puc estendre la meva marca a altres països?

Sí, és possible estendre una marca a altres països quan es vulgui, però caldrà tenir en compte que, sempre que no es reivindiqui el dret de prioritat, tindrà una data de registre diferent a cada país, en funció de la data en què s’hagi presentat la sol·licitud de dipòsit.

Què és el dret de prioritat?

El dret de prioritat és la possibilitat de gaudir d’un termini de sis mesos durant el qual, si es presentés una segona sol·licitud idèntica en un altre país seria possible reconèixer a totes dues, a tots els efectes, la data de presentació de la primera sol·licitud.

N’hi ha prou amb haver registrat un domini d’internet per tenir l’exclusiva sobre aquest nom?

No, normalment, no és suficient. Només si ets titular d’una marca registrada pots impedir que altres en facin ús per a productes o serveis del teu mateix sector.