JFolder::create: No ha estat possible crear el directori

És possible que, de vegades, al realitzar alguna operació amb Joomla! (actualització de versions, instal·lació d’extensions o plugins, etc.) rebis l’error “JFolder::create: “JFolder::create: Could not create directory” o en català “JFolder::create: No ha estat possible crear el directori” Per què?

joomlajfoldercreateerror-1024x427_1

Les causes d’aquest error, poden ser múltiples. A continuació mostrem com resoldre el problema causat per una configuració incorrecta de les variables log_path i tmp_path dins de l’arxiu configuration.php que conté la configuració de Joomla!.

Configuració de les variables tmp_path i log_path

La configuració exacta no existeix, depèn del teu proveïdor de hosting i d’on has decidit instal·lar Joomla!. Aquí tens alguns exemples amb les configuracions de Nominalia.

Si has utilitzat Joomla! per crear la homepage del teu lloc web i respondre a una URL del tipus http://www.<elmeullocweb>.cat/, significa que el software s’ha instal·lat dins de la carpeta /htdocs/public/www que conté els arxius que es visualitzen des de http://www…. En aquest cas, les variables correctes seran:

public $log_path = '/htdocs/public/www/logs';
public $tmp_path = '/htdocs/public/www/tmp';

Si en canvi has instal·lat Joomla! en una subcarpeta i respon a una URL tipus http://www.<elmeullocweb>.cat/joomla/, la configuració correcta serà semblant a aquesta:

public $log_path = '/htdocs/public/www/joomla/logs';
public $tmp_path = '/htdocs/public/www/joomla/tmp';

L’últim cas és la configuració d’un subdomini. Si el teu Joomla! respon a una URL tipus http://joomla.<elmeullocweb>.cat/, significa que s’ha instal·lat a la carpeta del subdomini joomla.elmeulloc.cat que al hosting de Nominalia correspon a una carpeta diferent de la www, en aquest cas /htdocs/public/<nom subdomini>. Les variables hauran de ser similars a les d’aquí sota:

public $log_path = '/htdocs/public/joomla/logs';
public $tmp_path = '/htdocs/public/joomla/tmp';

Com modificar les variables

Els arxius d’un espai de hosting es poden modificar de moltes maneres. Les més habituals son FTP i File Manager. Et suggerim que utilitzis File Manager, ja que es pot fer servir sense necessitat de crear un compte. Per modificar puntualment només aquestes variables, pots utilitzar el tauler d’administració de Joomla!, evitant tocar a mà els arxius .php.

 

Modifica les variables tmp_path i log_path des del tauler de gestió de Joomla!.

Per modificar aquestes variables des del tauler de gestió de Joomla! hauràs d’accedir com a administrador i després entrar als següents menús:

Lloc -> Configuració Global -> Sistema, per a la variable log_path

joomlaconfigurazioneglobaleserver-300x293_2

Lloc -> Configuració Global -> Sistema, per a la variable tmp_path

joomlaconfigurazioneglobaleserver-300x293_2

 Modificació de l’arxiu configuration.php amb File Manager

filemanager-joomla-184x300_4Accedeix al teu Tauler de control des del web de Nominalia, busca al menú de la dreta el domini on tens instal·lat Joomla! i selecciona la icona File Manager.

Identifica la carpeta on has instal·lat Joomla!, tingues en compte que el File Manager amaga la carpeta d’origen /htdocs/. Si, per exemple, vols modificar l’arxiu configuration.php d’un Joomla! visible des de http://www.elmeulloc.cat/joomla/, entra a les carpetes public, www i després joomla. Després identifica l’arxiu configuration.php que conté la configuració de Joomla! i les variables en qüestió (veure l’screenshot de l’esquerra).

Després, fes clic sobre la funció Modificar de l’arxiu configuratior.php i busca les variables log_path i temp_path. Acostumen a estar al final de l’arxiu. Assegura’t que la ruta és la correcta, i en cas d’error, canvia-la per la ruta correcta. En el nostre cas, amb Joomla! instal·lat en un subdirectori, la ruta correcta serà /htdocs/public/www/joomla/ a la qual cal afegir els directoris. Després, desa-ho tot i comprova que Joomla! funciona correctament.

Si vols més informació, en aquest enllaç pots consultar el fòrum oficial de Joomla!