Servidor de Backup – Restauració bare Metal Restore

Servidor de Backup – Restauració bare Metal Restore

Definició

La restauració “Bare Metal Restore” és una de les modalitats de recuperació de què disposa el servei backup R1Soft. Es tracta d’una funcionalitat que permet restaurar una còpia de seguretat completa del disc del servidor (incloses les dades de partició i boot), en el cas que s’hagi produït un fet catastròfic, que hagi corromput el disc i resulti impossible arrancar el sistema operatiu.  Aquesta operació permet restaurar:

 • Sistema operatiu
 • Aplicacions instal·lades
 • Paràmetres de configuració
 • Controladors

Com fer una restauració bare Metal Restore?

Servidor dedicat:

Servidor comprat a Nominalia

Si necessites realitzar una restauració total del teu servidor a causa d’una fallada total (per exemple, perquè el disc resulta completament inaccessible), hauràs d’arrancar el servidor, ja sigui dedicat o virtual, a partir d’una imatge del sistema que es facilitarà el nostre equip de suport tècnic.

Passes per dur a terme una restauració Bare Metal Restore:

 • Arranca el servidor amb una imatge de Bare Metal Restore
  • Dilluns – Divendres 08 – 18 : Contacta AQUÍ amb el nostre equip de suport tècnic i sol·licita que es reiniciï el teu servidor amb la imatge de Bare Metal Restore.
  • Dilluns – Divendres 18 – 08 i Dissabte\Diumenge 00 – 24: Fes una sol·licitud al canal d’emergència, directament des del teu tauler de control, i demana que es reiniciï el teu servidor amb la imatge de Bare Metal Restore.
 • Un cop el servidor s’hagi reiniciat amb la imatge de recuperació (hauràs d’esperar 5 minuts abans que l’agent torni a estar accessible), podràs utilitzar la funció “Bare Metal Restore” del tauler de Server Backup.
 1. Selecciona la icona de l’escut per accedir a la configuració de Bare Metal Restore

 

 

 

 1. Si vols utilitzar la partició ja existent al servidor, selecciona “Use Existing Partition Tables on Host”. En cas contrari, hauràs d’especificar la partició que vols recuperar.

 2. Després de seleccionar la partició, hauràs de seleccionar el disc que vols restaurar i fer clic a “Restore”.

 

 1. A la pantalla de resum, veuràs l’estat, el progrés i el temps que falta per acabar la restauració.

Servidor comprat a altres empreses

Si el servidor no es troba allotjat al nostre centre de dades, hauràs de sol·licitar al teu proveïdor que reiniciï el servidor amb un CD-ROM. El proveïdor podrà descarregar el CD-ROM directament del web.

http://repo.r1soft.com/bm/serverbackup-centos-bootcd-agent.iso 

Un cop el servidor hagi arrancat en modalitat rescue, es podrà accedir al restore (restauració) des del tauler de R1Soft

Als enllaços següents hi trobaràs informació addicional sobre les modalitats de Bare Metal Restore:

 

 

 

 

 

 

Instal·lació d’un Certificat SSL a Plesk

 

 

ssh_plesk1

Per poder instal·lar correctament un certificat SSL a través d’un Tauler Plesk, hauràs de localitzar el domini sobre el qual desitges instal·lar un certificat dins de Sitios web y dominios  i després fes clic a Proteja sus sitios.

ssh_plesk2

A continuació, clica el botó Añadir certificado SSL:

ssh_plesk3

 

Ara, emplena el formulari per generar el CSR amb les dades del domini que figuren al Whois i, a continuació, fes clic a Solicitar:

ssh_plesk4

Tornarem a la pantalla anterior amb la confirmació que ja s’ha afegit el certificat. A la part inferior, veuràs que estan disponibles el CSR (icona del sobre) i la clau privada (icona de la clau). Fes clic sobre el nom del teu certificat per obtenir aquestes dades.

ssh_plesk5

A la part inferior de la gestió del certificat, hi trobaràs el CSR i la clau privada (PRIVATE KEY). Copia i desa tots dos codis en un fitxer .txt i emmagatzema’ls al teu equip; necessitaràs el CSR per a que la CA (Autoritat Certificadora) emeti el certificat.

ssh_plesk6

 

Ara pots començar a configurar el Certificat a l’entitat emissora. Si és un certificat comprat a Nominalia hauràs d’anar al teu Tauler de Control de Nominalia accedint des de www.nominalia.com a la teva Zona Client i, a continuació, fes clic sobre el nom del teu certificat (SSL 123Web Server o Web Server Wildcard) situat al menú dret del teu Tauler. A la nova pàgina hauràs d’enganxar el CSR que has generat a Plesk i, a la part inferior, seleccionar l’opció Plesk al menú desplegable de WebServer Type.

ssh_plesk7

I clica a COMPROBAR. A continuació, hauràs d’emplenar la resta de dades que et demanen, han de ser les mateixes dades que apareixen al Whois del teu domini, i fes clic a ENVIAR. Hauràs d’esperar que la CA aprovi el certificat i enviï una notificació a les adreces de correu del contacte tècnic i administratiu:

ssh_plesk8

Més endavant rebràs missatges de confirmació per part de la CA, però és probable que la CA et truqui per verificar les dades i poder emetre el certificat. En aquesta guia, et mostrem el procés amb un certificat SSL Web Server emès per Thawte , amb el qual es rebran 3 emails per part de l’Autoritat de certificació. L’assumpte del primer serà SSL Web Server Certificate Order Confirmation, i hi podràs veure el procés d’activació per part de Thwate.

Després, rebràs un altre email amb un enllaç per aprovar el certificat, l’assumpte serà SSL WebServer Certificate Approval; finalment, Thawte revisarà la identitat del sol·licitant i rebràs una altra confirmació amb l’assumpte Your thawte SSL Web Server Certificate Is Approved dient que el certificat ja està validat. Al teu Tauler de Control ja apareixerà com a validat:

ssh_plesk9

En aquesta mateixa pàgina, hauràs de descarregar el fitxer .txt que és el Certificat que hauràs d’instal·lar a Plesk, juntament amb el certificat CA que Thawte t’haurà proporcionat en un dels emails (Intermediate CA). Cal que desis tots dos certificats en un bloc de notes com a text pla i hi afegeixis les línies:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

-----END CERTIFICATE------
ssh_plesk10

Torna a entrar al teu tauler Plesk i vés a Sitios web y dominios, localitza el domini sobre el qual estàs instal·lant el certificat i fes clic a Proteja sus sitios. Fes clic sobre el certificat i enganxa el certificat i el certificat CA dins dels quadres de text i, per últim, clica a Enviar texto:

ssh_plesk11

Ja tindràs el certificat instal·lat per al teu domini:

  ssh_plesk12

Ara, has de configurar el teu domini per a que estigui protegit pel certificat. A Sitios web y dominio, a l’àrea de gestió del teu domini, clica sobre  Configuración de hosting. Aquí, localitza l’epígraf Seguridad, selecciona el teu certificat i guarda els canvis per a que s’apliquin:

ssh_plesk13

 

Si el teu certificat l’ha emès Thawat, com els que ofereix Nominalia, pots consultar si està instal·lat correctament i altra informació addicional a:

https://cryptoreport.thawte.com/checker/views/certCheck.jsp

 

ssh_plesk14


ssh_plesk15
 

Tot just he actualitzat el disc del meu servidor virtual. I ara, com l’incorporo per poder utilitzar-lo?

Per utilitzar el disc dels nostres servidors virtuals cal que ampliïs la partició del volum del disc després de dur a terme l’actualització.

Segueix aquests passos:

1) Identifica el sistema operatiu (Debian, CentOs, Ubuntu, Windows)

2) Executa les ordres relatives al sistema operatiu en ús

3) Recomanem que facis una còpia de seguretat de les teves dades abans de dur a terme aquestes operacions

Consulta la guia per a més informació:

Ampliar la partició del volum del disc disponible per a un servidor virtual (Windows)

Come estendere la partizione del volume del disco disponibile per un Server Virtuale (Windows)

Si el servidor virtual utilitza el sistema operatiu Windows, cal que segueixis els següents passos per dur a terme la partició del volum del disc:

 • Fes clic a Tools -> Computer Management (Eines -> Administrador d’equips)

disco1

 

 • Quan aparegui la finestra, fes clic a “Disk Management” (Administrador de discs). A l’extrem inferior dret, marcat de color blau, veuràs l’espai total que has adquirit.

Read more

Ampliar la partició del volum del disc disponible per a un servidor virtual (Linux)

Per utilitzar el disc dels nostres servidors virtuals cal que ampliïs la partició del volum del disc després de dur a terme l’actualització. Aquesta operació no s’executa de manera automàtica i depèn de quin sistema operatiu hi hagi instal·lat al servidor.

Per dur a terme l’ampliació de la partició el volum del disc, identifica el Sistema Operatiu i després executa les ordres següents (en funció del sistema operatiu que tinguis).

Atenció: abans de fer-ho, comprova amb l’ordre “vgscan” quin és el nom real del volum i, en cas que sigui diferent de “vg01“, substitueix-lo pel nom real.

NB: Et recordem que aquesta operació pot ser potencialment perjudicial i és recomanable fer una còpia de seguretat de les dades abans de continuar. Nominalia declina qualsevol responsabilitat per les operacions dutes a terme per l’usuari en cas que es produeixi una possible pèrdua de dades.

El procés detallat a continuació s’ha d’entendre a títol exemplificatiu.

Per a més detalls, consulta la documentació oficial de la distribució Linux que hagis triat.

Abans de continuar és important saber el tipus de partició en ús (si és GPT o MBR). Per identificar el tipus de partició, executa l’ordre següent:

parted / dev / sda d'impressió

Per al tipus de partició GPT apareixerà:

Per al tipus de partició MBR apareixerà Partion table: mbr

En aquest punt, si s’ha realitzat l’actualització, apareixerà el missatge següent:

Warning: Not all of the space available to / dev / sda appears to be used, you can fix the GPT to use all of the space (an extra 2.097.152 blocks) or continue with the current setting?

Fix / Ignore?

Confirma la solució proposada (Fix).

Si el tipus de partició és GPT, segueix els passos següents:

Executar l’ordre següent (vàlida per a tots els sistemes operatius):

export vgname=$(vgscan | grep "Found volume" | cut -f 6 -d " " | sed -e "s/\"//g")
export disk_max=$(parted -s /dev/sda unit mb print free | grep -Ei 'libre|libero|Livre|free' | awk '{print $2/1000}' | cut -d "M" -f1 | awk 'END{print}')
export disk_min=$(parted -s /dev/sda unit mb print free | grep -Ei 'libre|libero|Livre|free' | awk '{print $1/1000}' | cut -d "M" -f1 | awk 'END{print}')
parted -s /dev/sda mkpart primary $disk_min $disk_max
export partition_number=$(parted -s /dev/sda unit mb print | sort -nk1 | tail -n1 | awk '{ print $1}')
vgextend $vgname /dev/sda$partition_number
lvextend -l +100%FREE /dev/$vgname/root

Per redimensionar el file system

CentOs 7 (filesystem xfs):
xfs_growfs /dev/$vgname/root
Per a tots els altres sistemes operatius (filesystem ext4):
resize2fs /dev/$vgname/root

Si la partició és MBR, segueix als passos següents:

Aquest procediment només és vàlid per al primer canvi. Per als canvis següents, posa’t en contacte amb el servei d’atenció al client, ja que no es possible canviar la mida de la partició primària activa.

Read more

SLA (Acord de nivell de servei)

Aquest Acord de nivell de servei (d’ara endavant “SLA”) s’aplica a tots els clients que hagin adquirit el Servei de servidor dedicat i virtuals (d’ara endavant “Servei”) de Register.it.

Nominalia es compromet a oferir continuïtat al Servei amb l’objectiu de garantir les millors prestacions i el més alt nivell de temps d’activitat, paràmetre que es monitorarà mensualment.

SLA

 • 99,999% disponibilitat de xarxa.
 • 100% alimentació elèctrica

Si els percentages indicats més amunt baixen per sota dels paràmetres garantits, per cada hora que el servei no compleixi amb els estàndards previstos Nominalia compensarà amb un crèdit equivalent a un dia sencer aplicable en la següent renovació.

 

Per fer ús del Crèdit mensual percentual caldrà sol·licitar-ho dins d’un termini de màxim 15 dies a partir de la data en què s’ha produït la manca de disponibilitat del servidor. El Client tramitarà la sol·licitud a través del seu Tauler de control mitjançant l’obertura d’un tiquet que servirà de prova a l’hora de demostrar l’existència del problema i la superació del llindar garantit, la data i l’hora d’inici i de finalització de la manca de disponibilitat del Servei. Nominalia es reserva el dret de verificar la informació aportada pel Client i, en cas de confirmar els fets, reconeixerà la indemnització prevista a favor del Client.

Límits
Se sobreentén que el Crèdit mensual percentual no es reconeixerà a favor del Client en l’hipotètic cas que la manca de disponibilitat o qualsevol interrupció del Servei depengui de:

 1. Tasques de manteniment ordinàries prèviament notificades i/o extraordinàries del Servei.
 2. Atacs per part de tercers.
 3. Error (per comissió o omissió) del Client.
 4. Cas fortuït o de força major.
 5. Causes que determinen la inaccessibilitat total o parcial del Client al Servei derivades de problemes que afecten la xarxa externa d’Internet fora del perímetre de Nominalia i, en qualsevol cas, fora del seu control.
 6. Altres motius que queden fora del control tècnic de Nominalia.

 

 

Ubuntu 14.04 LTS i Fedora 20 disponibles als Servidors Dedicats de Nominalia

Nominalia ofereix una amplia gamma Sistemes Operatius instal·lables als seus Servidors Dedicats i, per apropar-se encara més a les necessitats dels seus clients, aquesta gamma s’ha ampliat amb les darreres versions de Fedora i Ubuntu.
Entra a la pàgina de gestió del teu servidor al Panell de Control de Nominalia, tria el sistema operatiu que vulguis de 32 bits o 64 bits i hi trobaràs una llista de sistemes operatius disponibles perquè triïs la versió que et vaig millor.

Actualment els clients de Nominalia tenen a la seva disposició:

CentOS 6
Debian Squeeze
Debian Wheezy
Fedora 20
Ubuntu 10.04
Ubuntu 12.04
Ubuntu 14.04

Vols saber quines són les novetats de Fedora 20 i Ubuntu 14.04 LTS? A les release notes de Fedora 20 i Ubuntu 14.04 LTS hi trobaràs una presentació dels canvis més significatius.