Canvi de titular

El client declara que, en el moment de realitzar la sol·licitud de Canvi de titular, compta amb tota la documentació que corrobora la seva designació com a Designated Agent (persona expressament autoritzada pel titular del domini per realitzar la sol·licitud de Canvi de titular). Si fos necessari aquesta documentació seria enviada al Registrador en un termini no superior a 5 dies.

 

Model per a la designació d’un Designated Agent per a una operació concreta