Crear paquets i afegir dominis a WHM (Tauler distribuïdors)

whmEl tauler de control dels nostres allotjaments per a distribuïdors és diferent del tauler per al client final, ja que els distribuïdors disposen d’opcions de gestió més avançades. Abans d’afegir dominis a un hosting de distribuïdor és necessari crear paquets amb les característiques que el distribuïdor estableix i tot seguit, ja es podran associar els nous dominis a un d’aquest paquets.

Un cop fet això, es crearà el tauler de control del client final que disposarà de les característiques que els distribuïdor hagi configurat per a aquell paquet.  Per dur a terme aquesta operació, cal que accedeixis al tauler de distribuïdor WHM i vagis a l’opció Paquetes que trobaràs a la pàgina principal:
1

A continuació, has d’accedir a l’apartat Añadir un paquete per crear el nou paquet:

2

A la finestra següent, cal configurar els paràmetres de l’allotjament del nou paquet i associar-lo a un nom:

3

És recomanable associar un nom que descrigui el paquet ja que, per norma general, es crearan diversos paquets, segons les necessitats del client final i és important poder-los diferenciar.

Un cop creat el paquet o els paquets que vulguis, ja pots afegir el domini i associar-lo a un dels paquets. Per fer-ho, torna a la pàgina principal i vés a l’apartat Funciones de la cuenta:

4

Ara, vés a Crear una nueva cuenta:

5

Per acabar, a la finestra següent, introdueix la informació del domini que vols afegir i de l’accés al tauler de control de client:

6

És important associar el domini a un dels paquets que hem creat prèviament, no obstant, sempre és possible modificar-lo a un superior o inferior si el client ens ho demana.