Configuració d’un compte FTP en el panell de control de Windows Hosting

Per als compte FTP en Hosting Windows, les passes per a la creació del compte són similars a les que hem descrit per al Hosting Linux. Només cal seguir els següents passos:

1. Accedeix al teu Tauler de Control des del web de Nominalia (http://www.nominalia.com/). Introdueix les teves claus d’accés (username i password) en les caselles corresponents de la “Zona Clients.

2. Un cop dins del Tauler, selecciona al menú de la dreta, dins de la secció “Dominis i productes”, el domini amb què vulguis treballar.

3. Fes clic sobre la icona ‘FTP’.

crea_nuovo_account_hosting_wind

Sota del nom d’usuari apareixerà, per defecte, @nomdedomini mentre que els permisos seran, per defecte, de Només Lectura. L’usuari pot modificar els permisos de lectura i escriptura quan vulguis. Per modificar les dades, només cal fer clic a Modificar dades i s’obrirà la finestra en què es podran realitzar els canvis.

Per canviar la contrasenya, només has de fer clic a la pestanya “Canviar contrasenya” i s’obrirà aquesta finestra:

cambio_password_windows

Recorda que si tries una frase amb sentit complet (per exemple: “vull anar a la platja”) aconseguiràs més seguretat i et serà més fàcil de recordar. Per eliminar el compte, fes clic a Eliminar usuari i segueix les indicacions. Aquesta acció no afectarà els arxius allotjats al teu espai web.